Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené s.r.o.

Hábova 1571/22, Praha

155 00, Praha

CZ0115

Ředitel(ka)

Mgr. Jana Fenclová

IČ 25143701

RED-IZO 600000257