Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Ivana Sekaniny 1804/15, Ostrava

708 00, Ostrava

CZ0816

Ředitel(ka)

Ing. Miroslava Bukovská

IČ 70984786

RED-IZO 600144887