Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace

Josefa Valčíka 4411/2, Ostrava

708 00, Ostrava

CZ0816

Ředitel(ka)

Mgr. Antonín Dohnal

IČ 64627918

RED-IZO 600144950