Studijní obory

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Grafický design (Branding design) 82-41-M/05 Maturitní zkouška 4 roky 30 133/42 TZ, VV ANO NE
Školné: 10 000 Kč
Grafický design (Branding design) 82-41-M/05 Maturitní zkouška 4 roky 30 133/42 TZ, VV ANO NE
Školné: 10 000 Kč
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, PO = pohovor, TZ = talentová zkouška

Dny otevřených dveří

1.1.2001, 2.2.2001

Vyučované jazyky

Angličtina, němčina

Podrobné informace o škole